Meet Chantelle FoxMeet Satine SparkMeet Tracy RoseMeet JessMeet Abigail ToyneMeet BethMeet VickieMeet Lucy AlexandraMeet Katie KMeet MercedesMeet TiffanyMeet Nat HMeet Holly MMeet VellocetMeet BeckyMeet Elle McQueenMeet CrystalMeet Shay Hendrix